Ceník služeb

Fyzioterapie

Vstupní kineziologický rozbor fyzioterapeutem, návrh fyzioterapie, fyzioterapie      60 min.      500 Kč

Fyzioterapie - aplikace odborných metod dle kineziologického rozboru                  60 min.      500 Kč

Fyzioterapie - aplikace odborných metod dle kineziologického rozboru                  30 min.      250 Kč

Odborné metody - Metodika McKenzie, Akrální koaktivační terapie,

Proprioceptivní neuromusculární facilitace, SM systém, mobilizace,

Technika měkkých tkání,, senzomotorika, cvičení na míči

Zhodnocení motorického vývoje dítěte (1. návštěva)                                           30 min.      250 Kč

Kontrola motorického vývoje, instruktáž rodiče/rodičů pro cvičení s dítětem           30 min.      250 Kč

 

Dysfunkce svalů pánevního dna

Vstupní komplexní konzultace a vyšetření s využitím ultrazvuku, vyhodnocení         60 min.    500 Kč

funkce svalů pánevního dna dle standardizovaného protokolu, návrh postupu

fyzioterapie

Kontrola funkce svalů pánevního dna, kontrola tréninku                                      30 min.      250 Kč

 

Podologie

Vyšetření nohou (PODOSCOP a PODOCAM), konzultace stélek - Superfeet,           60 min.       500 Kč

instruktáž režimových opatření, konzultace vhodných pohybových aktivit,

návrh terapie

 

Fyzikální terapie

Trabert, DD proudy, TENS, IVP, IF, Ultrazvuk, Kombinovaná elektroterapie      do 20 min.        50 Kč

VAS 07 - distanční elektroterapie                                                                      30 min.      100 Kč

Rašelinový prohřev                                                                                         30 min.        50 Kč

Jednorázový rašelinový zábal s rašelinovým prohřevem                                      30 min.      100 Kč

 

Klasická masáž

Částečná masáž zad                                                                                         20 min.     200 Kč

Celková masáž zad                                                                                           30 min.     250 Kč

Baňkování, baňková masáž                                                                               30 min.     250 Kč

 

Kineziotaping a dynamictaping                        

cena podle délky tejpu                                                                                             5 cm - 5 Kč

 

Manuální lymfodrenáž                        

délka terapie závislá na ploše ošetřené oblasti                                                         60 min. 600 Kč

 

Ceník platný od 6.1.2020