Ceník služeb

Upozorňujeme pacienty, že pokud se nemohou dostavit na objednanou terapii je nutné se omluvit telefonicky nejméně 24 hod. předem. V opačném případě nemůžeme poskytnout náhradní termín. Poplatek za neomluvenou neúčast na terapii 200,- Kč

Fyzioterapie

Vstupní kineziologický rozbor fyzioterapeutem, návrh fyzioterapie, fyzioterapie      60 min.      700 Kč

Fyzioterapie - aplikace odborných metod dle kineziologického rozboru                  60 min.      700 Kč

Fyzioterapie - aplikace odborných metod dle kineziologického rozboru                  30 min.      350 Kč

Odborné metody - Metodika McKenzie, Akrální koaktivační terapie,

Proprioceptivní neuromusculární facilitace, SM systém, mobilizace,

Technika měkkých tkání,, senzomotorika, cvičení na míči

Zhodnocení motorického vývoje dítěte (1. návštěva)                                           30 min.      350 Kč

Kontrola motorického vývoje, instruktáž rodiče/rodičů pro cvičení s dítětem           30 min.      350 Kč

 

Dysfunkce svalů pánevního dna

Vstupní komplexní konzultace a vyšetření s využitím ultrazvuku, vyhodnocení         60 min.    700 Kč

funkce svalů pánevního dna dle standardizovaného protokolu, návrh postupu

fyzioterapie

Kontrola funkce svalů pánevního dna, kontrola tréninku                                      30 min.      350 Kč

 

Podologie

Vyšetření nohou (PODOSCOP a PODOCAM), konzultace stélek - Superfeet, Formthotics
instruktáž režimových opatření, konzultace vhodných pohybových aktivit,
návrh terapie                                                                                                 60 min.       700 Kč

 

Skupinová cvičení

Skupinové cvičení ACT                                                                                    60 min.       120 Kč

Skupinové cvičení pro těhotné                                                            5 lekcí x 60 min.      1500 Kč                                     

 

Fyzikální terapie

Trabert, DD proudy, TENS, IVP, IF, Ultrazvuk, Kombinovaná elektroterapie      do 20 min.        100 Kč

VAS 07 - distanční elektroterapie                                                                      30 min.      150 Kč

Rašelinový prohřev                                                                                         30 min.       150 Kč

Jednorázový rašelinový zábal s rašelinovým prohřevem                                        30 min.      200 Kč

 

Klasická masáž

Částečná masáž zad                                                                                         20 min.     300 Kč

Celková masáž zad                                                                                           30 min.     350 Kč

Baňkování, baňková masáž                                                                               30 min.     350 Kč

 

Kineziotaping a dynamictaping                        

Malá délka tejpování - př. předloktí, zápěstí, palec a další                                                       50 Kč

Střední délka tejpování - př. kolenní kloub, ramenní kloub a další                                           100 Kč

Dlouhá délka tejpu -př. bederní páteř a další                                                                        150 Kč

                                                                                      

 

Manuální lymfodrenáž                        

délka terapie závislá na ploše ošetřené oblasti                                                         60 min. 700 Kč

 

Ceník platný od 1.1.2023