O nás

 

Mgr. Jana HAJNOVÁ, Cert. MDT 

Dosažené vzdělání v oboru fyzioterapie:

1998
ukončení studia na Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole Brno, Merhautova 15 – diplomovaný fyzioterapeut

2011
ukončeno studium v oboru Aplikovaná fyzioterapie s označením specialisty Odborný fyzioterapeut

2018
ukončení bakalářského studia na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě v oboru fyzioterapie

2021
ukončení magisterského studia na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě v oboru fyzioterapie

2023
ukončení studia McKenzie mechanické diagnostiky a terapie hybného systému

 

Dosažená praxe:

1998 – 2009
Nemocnice Kroměříž a.s. – fyzioterapeut na lůžkovém i ambulantním odd.

1999 – 2008
Oblastní Charita Kroměříž – fyzioterapie v domácí péči

2009
NZZ Jana Hajnová, fyzioterapie Zdounky

Odborné kurzy a semináře:

3.6. - 4.6.2000
kurz Komplexní terapie ramene ( doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc./ Praha)

11.11.2000
informační kurz Spirální dynamiky ( Alexandra Hetmerová / Kroměříž)

10.2.2002
odborný kurz Měkké a mobilizační techniky ( Michková – rozsah 160 hod. / Kroměříž)

3.5. – 5.5.2002
Víkendový kurz v mobilizaci žeber metodou Mojžíšové (H. Volejníková / Kroměříž)

29. – 30.5.2004
Víkendový kurz – cvičíme s pružnými tahy a míči (PaedDr. D. Pavlů, CSc. / Brno)

6.11.2004
odborná konference – „Aktuality ve fyzioterapii“ ( Olomouc)

8.2.2009
Certifikovaný kurz – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace ( Mgr. Petra Bastlová – rozsah 160 hod. / Kroměříž)

8.1. - 10.1.2010 a 16.-17.1.2010
Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty – A ( Mgr. Josef Urban / Olomouc)

1.4 – 4.4. 2011
The McKenzie institute inetrnational – Mechanical diagnosis and therapy – part A – The lumbar spine ( Sara Luetchford / Praha)

21. – 22. 7. 2011
odborný kurz – Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém ( Mgr. Tomáš Suchomel / Ústí nad Orlicí)

28.10 – 31.10. 2011
The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy – part B – The cervical and thoracic spine ( Sara Luetchford / Praha)

25.11. – 27.11.2011
Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii ( Mgr. Marika Bajerová / Olomouc)

3.2. – 6.2.2012
The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy –  part C - Advanced lumbar spine a extremities – lower limb ( Grat Watson / Praha)

10.3.2012
kurz – Sm systém v prevenci a léčbě poruch pohybového systému ( Mgr. Jitka Stehlíková / Kroměříž)

19.5.2012
kurz – Dynamictaping ve fyzioterapii ( Mgr. Marika Bajerová / Olomouc )

2.9. – 5.9.2012
The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy – part D – Advanced cervical and thoracis spine a extremities – upper limb ( Barbara Zrnec / Praha)

12.10. – 13.10. 2013
Refresh McKenzie seminář ( Grant Watson / Praha)

15.1.2014
kurz – Akrální koaktivační diagnostika – fyzioterapeutická diagnostika dle Ingrid Palaščákové Špringrové ( PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph. D. / Čelákovice)

16.1 – 18.1. 2014
kurz Akrální koaktivační terapie  I. - dle Ingrid Palaščákové Špringrové ( PhDr. Ingrid  Palaščáková Špringrová, Ph. D. / Čelákovice)

13. 3. – 15.3.2014
kurz Akrální koaktivační terapie II. – dle Ingrid Palaščákové Špringrové ( PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph. D. / Čelákovice)

8.5 – 10.5. 2014
kurz Akrální koaktivační terapie III. – dle Ingrid Palaščákové Špringrové ( PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph. D. / Čelákovice)

31.10. - 1.11.2014
McKenzie - Refreš  (Eva Nováková - Praha)

24. - 25.4.2015
Kurz Akrální koaktivační terapie v pediatrii - dle PhDr. Mgr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D. (Čelákovice)

23.5.2015
Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam (MUDr. Miroslav Havrda - MEDsport Hradec Králové)

24.10.2015
Podiatrie - základní kurz (MUDr. Miroslav Havrda - Brno)

28.5.-29.5.2016
McKenzie - Refreš (Grant Watson, Eva Nováková - Praha)

20.6. - 23.6.2016
Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence - Certifikovaný kurz (PhDr. Mgr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D - Čelákovice)

27.10. - 28.10.2016
Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let (PhDr. Mgr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D - Čelákovice)

6.6.2017
Certifikovaný kurz - Akrální koaktivační terapie (Ph.Dr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. - rozsah 160 hodin / Čelákovice)

2.10.2018
Využití MDT u sportovců (Georg Supp / Praha)

12.10.2018
Dětská noha - podologie a fyzioterapie workshop ( PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D. / Klatovy)

13.10.2018
Praktická podiatrie, úprava ortopedických stélek - workshop ( Mgr. Pavla Rybová, Medfeet s.r.o. Praha/ Klatovy)

14.10.2018
Aktivní odraz, sportovní obuv workshop ( Tomáš Mráz, DiS / Klatovy)

27.9. - 18.11.2018
Certifikovaný kurz - Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty ( MUDr. Dagmar Bednaříková - rozsah 121 hodin / Čelákovice) 

22.-23.3.2019
Kurz - Noha - Diagnostika a korekce ( PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D. / Klatovy)

17.5.2019
Seminář Formthotics system - Postupy vyštření 6 test, Individuální úprava stélek 6 steps (MUDr. Karel Mašek/ Černošice)

30.6.2019
Kurz - Baňkování (Ing. Milan Černý MBA/Brno)

29.11.2019
Kurz - SONO Q3 v praxi fyzioterapeuta - specializace urogynekologie (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová Ph.D., Bc. Veronika Hnojská/ Liberec)

30.11.2019
Kurz - Anorektální a sexuální dysfunkce svalů pánevního dna
(PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová Ph.D./ Liberec)

19.2.2021
Kurz - Poporodní diastáza - prevence, terapie, vyhodnocení
(PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová Ph.D./ Čelákovice)

26.11. - 29.11.2021
The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy – part C – Advanced lumbar Spine and Extremities - Lower Limb ( Eva Nováková Dip. MDT/ Praha)

1.4. - 4.4.2022
The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy – part D – Advanced Cervical and Thoracis Spine and Extremities - Upper Limb   ( Eva Nováková Dip. MDT/ Praha)

23.3.2022 - 4.6.2022
Certifikovaný kurz - Funkční diagnostika nohy, její aktivní kinezioterapie a individuální korekce (PhDr. Petra Vondrašová, Ph. D.; Mgr. Pavla Rybová - rozsah 80 hod. / Klatovy; Jablonec nad Nisou)

16.6. - 17.6.2022
Praktická podiatrie se systémem Vasyli Medical a FootWave (Mgr. Pavla Rybová / Jablonec na Nisou)

4.11. - 5.11. 2022
The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy – part E – The Human Extremities   ( Eva Nováková Dip. MDT/ Kladno)

21.4.2023
Certifikovaný kurz - The McKenzie institut international - Mechanical diagnosis and therapy - International Credentiallling Examination (Eva Nováková Dip. MDT/Kladno)

 

Mgr. Dana VOJÁČKOVÁ

 

Dosažené vzdělání v oboru fyzioterapie:

5.6.2007
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu M5342 Rehabilitace ve studijním oboru Fyzioterapie ( Fakulta tělesné kultury University Palackého v Olomouci)

 

 

Odborné kurzy a semináře:

 4. - 5.11.2006
 Metoda McKENZIE v kontextu centrované postury (Dr. Pavel Švejcar / Praha)

 30.3. - 3.4.2009
 Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu (Jarmila Čápová, Mgr. Tomáš Debowski / Jimramov)

 12.4.2010 - 9.9.2011
 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku ( RL-Corpus, s.r.o. Olomouc)

 1.11.2013
 SM systém v prevenci a léčbě poruch pohybového systému I. (Hana Pytelová / Vyškov)

 18. - 21.1.2021, 5.2.2021
 The McKenzie institute inetrnational – Mechanical diagnosis and therapy – part A – The lumbar spine ( Eva Nováková Dip. MDT/ Praha)

 19.2.2021
 Kurz - Poporodní diastáza - prevence, terapie, vyhodnocení (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová Ph.D./ Čelákovice)

 17.6 - 20.6.2021
 The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy – part B – The cervical and thoracic spine ( Eva Nováková Dip. MDT/ Praha)

 30. - 31.10.2021
 Tejpování - základní kurz (Bc. Adam Pekař/Zlín)

 26.11. - 29.11.2021
 The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy – part C – Advanced lumbar Spine and Extremities - Lower Limb ( Eva Nováková Dip. MDT/ Praha)

 1.4. - 4.4.2022
 The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy – part D – Advanced Cervical and Thoracis Spine and Extremities - Upper Limb   ( Eva Nováková Dip. MDT/ Praha)

 16.6. - 17.6.2023
 The McKenzie institute international – Mechanical diagnosis and therapy – part E – The Human Extremities   ( Eva Nováková Dip. MDT/ Praha)

 

 

Mgr. Ludmila Sokolínská 

Dosažené vzdělání v oboru fyzioterapie:

2017
Ukončení bakalářského studia v oboru Fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

2019
Ukončení magisterského studia v oboru Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Dosažená praxe 

2017 – 2019 
MUDr. Vladimír Holoubek, Columna centrum s.r.o. Brno – fyzioterapeut 

2019 – 2021
Kroměřížská nemocnice a.s. – fyzioterapeut na lůžkovém i ambulantním oddělení 

2022 
Fyzioterapie Mgr. Jana Hajnová Zdounky – fyzioterapeut

 

Odborné kurzy a semináře:

září – prosinec 2014 
Kurz klasických masáží, Ústav rehabilitace, LF OU 
 
2017 
Seminář Principy sezení a správného držení těla, Ostrava ( školitel MUDr. Lia Vašíčková) 
 
2017
Medical taping concept (MTC), kurz A+B, Frýdek – Místek (školitel Lucie Krestová) 
 
12.-14.4.2019 
Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře Základní kurz „A“ (lektoři: Mgr. Veronika Čmolíková, Mgr. Karolína Ptáková, Mgr. Milan Gašpárek, Bratislava)
 
9.-11.8.2019 
Kurz A Mobilizace žeber dle metody Ludmily Mojžíšové (lektor Hana Volejníková, Vyškov) 
 
8.-10.11.2019
Kurz C Mobilizace LS páteře a SI skloubení dle metody Ludmily Mojžíšové (lektor Hana Volejníková, Vyškov) 
 
7.-9.10.2022 
Kurz B Ošetření svalů dna pánevního metodou Ludmily Mojžíšové (lektor Mgr. Ludmila Dítětová, odborný garant Hana Volejníková, Vyškov)
 
10.-12.1.2020
Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře Základní kurz „B“ (lektoři: prof.PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D, Mgr. Júlia Demeková, Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Milan Gašpárek, Bratislava)
 
19.-21.5.2023 
Kurz D Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (lektor kurzu Hana Pytelová, Vyškov) Závěrečná část certifikovaného odborného kurzu Metody Ludmily Mojžíšové 9.12.2023 Odborná konference Women‘s Health Physiotherapy, Brno